/Files/images/13267953_576944005811411_6195995623744769440_n.jpg Ошега Зоя Семенівна - завідувач районного методичного кабінету комунальної установи "Петрівський районний центр з обслуговування закладів освіти" Петрівської районної державної адміністрації.

Блог : http://oshegazoya.blogspot.com/

E-mail:Oshega_ZS@ukr.net, zoshega2@gmail.com

Працює над проблемою: "Використання інноваційних технологій у формуванні професійної компетентності педагогічних працівників "
ЇЇ життєве кредо: «Любити те, чим займаєшся пишатися тим , що зроблено, і рухатися далі»

Здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку. Представляє інтереси райметодкабінету у відносинах із комунальною установою «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти», комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», юридичними і фізичними особами.

Здійснює координацію діяльності методичних кабінетів закладів загальної середньої освіти, районних методичних структур, вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації, бере участь у роботі атестаційних комісій;

Організовує проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», «Кращий методичний посібник».

Відповідає за впровадження інформаційно-комункаційних технологій у закладах загальної середньої освіти району, інформаційне поповнення сайту РМК, інтернет-ресурсів методичних заходів, комп’ютерну обробку та узагальнення методичних рекомендацій РМК.

Організовує і проводить семінари, конференції із проблем інформатизації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти району.

Організовує і проводить методичні заходи, спрямовані на підвищення професійної майстерності з питань ІКТ завідувачів та вихователів ДНЗ, вчителів географії, фізичної культури та трудового навчання.

Вносить пропозиції щодо структури методичної роботи в районі.

/Files/images/DSC_1066.JPG Лепська Ольга Павлівна, методист районного методичного кабінету комунальної установи "Петрівський районний центр з обслуговування закладів освіти" Петрівської районної державної адміністрації
Нагороджена знаком "Відмінник освіти України"

Блог : http://oshegazoya.blogspot.com/

E-mail:@gmail.com

Здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку.

Представляє інтереси методкабінету у відносинах із відділом освіти, комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», юридичними і фізичними особами.

Здійснює:

координацію діяльності методичних кабінетів закладів освіти, районних методичних структур;

моніторинг якості загальної середньої освіти;

контроль за ходом апробації навчальних посібників та надання методичної допомоги з даного питання;

координацію партнерських зв’язків між закладами та установами освіти різних регіонів.

Вносить пропозиції щодо структури методичної роботи в районі.

Надає методичну допомогу, організовує контроль та координацію заходів, пов’язаних із внутрішкільною методичною роботою у системі освіти району.

Організовує і проводить методичні заходи, спрямовані на підвищення професійної майстерності директорів та заступників директорів із навчально – виховної роботи;

/Files/images/DSC_1069.JPGВершок Наталія Борисівна, методист районного методичного кабінету комунальної установи "Петрівський районний центр з обслуговування закладів освіти" Петрівської районної державної адміністрації.
Відповідає за діяльність шкільних бібліотекарів, методичних і творчих об*єднань учителів художньо-естетичного циклу.
Сайт методиста: http://nataliya-vershok.edukit.kr.ua
E- mail: natashavershok@ukr.net
Життєве кредо: «Єдиний шлях, який веде до знань, - це діяльність”.
Працює над проблемою: «Підвищення професійної компетентності шкільних бібліотекарів в умовах модернізації освіти».

Здійснює:
контроль та надає методичну допомогу з питань викладання, вивчення рівня навчальних досягнень учнів із предметів художньо – естетичного циклу;

моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів із предметів художньо - естетичного циклу;

вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації, бере участь у роботі атестаційних комісій;навчання активу педпрацівників.

/Files/images/DSC_1091.JPGСавостікова Валентина Миколаївна- методист районного методичного кабінету комунальної установи "Петрівський районний центр з обслуговування закладів освіти" Петрівської районної державної адміністрації.
Відповідає за діяльність методичних та творчих об*єднань учителів географії, основ економіки, природознавства.

Блог методиста: http://blogmetodustasavostikova.blogspot.com/

E- mail: valentinasavostikova6@gmail.com

Прогнозує потребу району у педагогічних кадрах і спеціалістах, організовує укладання договорів із педагогічними навчальними закладами на їхню підготовку.

Організовує роботу щодо проведення атестації педагогічних кадрів навчальних закладів.

Координує і контролює роботу щодо сприяння надання педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством.

Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

Надає в установленому порядку статистичну звітність про чисельність і склад педагогічних працівників у ЗНЗ району.

Надає методичну допомогу та здійснює контроль за проведенням у школах орієнтації учнів на педагогічні професії, організовує підбір кандидатур для позаконкурсного прийому у педвузи.

Здійснює організацію і науково – методичне забезпечення роботи з молодими спеціалістами, резервом керівних кадрів, новопризначеними директорами та заступниками директорів із навчально – виховної роботи.

Організовує військовий облік та бронювання.

Координує і контролює роботу щодо організації заочного навчання педагогічних працівників, які не мають відповідної освіти.

Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів району.

/Files/images/DSC_1088.JPGСердюк Валентина Григорівна, методист районного методичного кабінету комунальної установи "Петрівський районний центр з обслуговування закладів освіти" Петрівської районної державної адміністрації
Відповідає за стан дошкільної освіти у районі.
Життєве кредо: «Успіх починається з готовності присвятити себе певній справі»
Сайт методиста: https://sites.google.com/site/sajtmetodistazdoskilnoieosviti/home/golovna
E - mail: serdiukvg@gmail.com

Здійснює:

моніторинг дошкільної освіти, стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання стану організації педагогічного процесу і науково - методичної роботи в цих закладах;

організацію апробації та моніторингових досліджень навчально – методичного забезпечення дошкільної освіти.

Прогнозує, здійснює координацію та контроль за виконанням основних показників розвитку дошкільної освіти в районі.

Надає методичну допомогу, забезпечує контроль та координацію заходів, пов’язаних з керівництвом у системі дошкільної освіти району.

Організовує роботу школи управлінської діяльності для керівників ДНЗ при відділі освіти.

/Files/images/DSC_1101.JPGШвець Тетяна Миколаївна, методист районного методичного кабінету комунальної установи "Петрівський районний центр з обслуговування закладів освіти" Петрівської районної державної адміністрації.
Відповідає за виховну ланку в освітніх закладах району, методичних та творчих об*єднань учителів хімії, біології, роботу з обдарованими учнями.
Працює над проблемою: «Удосконалення фахової підготовки, професійної майстерності педагогічних кадрів для забезпечення оптимального рівня навченості, вихованості і розвитку обдарованих школярів»
Сайт методиста: https://sites.google.com/site/sajtmetodistarmksvectetani/
E - mail: tatshvets59@gmail.com, tatshvets040@ukr.net

Здійснює:

контроль та надає методичну допомогу педпрацівникам із питань викладання хімії, біології, роботи з обдарованими;

моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів із хімії, біології, роботи з обдарованими, рівня вихованості учнів;

вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально – виховного процесу;

консультування педагогічних працівників із питань організації навчально - виховного процесу, досягнень психолого – педагогічної науки;

Вивчає потребу і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим педпрацівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації, бере участь у роботі атестаційних комісій.

/Files/images/DSC_1109.JPGГорбанець Людмила Михайлівна, методист районного методичного кабінету комунальної установи "Петрівський районний центр з обслуговування закладів освіти" Петрівської районної державної адміністрації.
Відповідає за діяльність методичних та творчих об'єднань учителів української мови та літератури, російської мови та світової літератури, іноземних мов, організацію профільного навчання
Сайт методиста :http://liudmyla-gorbanets.edukit.kr.ua/
E - mail: horbanets-profi@ukr.net

Здійснює:

контроль та надає методичну допомогу з питань викладання, вивчення навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, іноземних мов, світової літератури, російської мови, атестації закладів освіти, профільного навчання;

моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, іноземних мов, світової літератури, російської мови, профільного навчання, атестації ЗНЗ;

вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації, бере участь у роботі атестаційних комісій; навчання методичного активу.

Лубенець Гульнара Ісмаілівна, методист районного методичного кабінету комунальної установи "Петрівський районний центр з обслуговування закладів освіти" Петрівської районної державної адміністрації.
Відповідає за діяльність методичного об'єднання вчителів початкових класів, вихователів груп продовжено дня, психологів та соціальних педагогів, організацію батьківського всеобучу, організацію роботи з охорони дитинства.
Блог методиста: http://oranskaja.blogspot.com/
Email: gyulnara_1981@ukr.net

Здійснює:

контроль і надання методичної допомоги з питань викладання, вивчення рівня навчальних досягнень учнів початкової школи, за роботою груп продовженого дня у загальноосвітніх школах;

моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів початкової школи.

вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації, бере участь у роботі атестаційних комісій;

навчання активу вчителів початкової ланки.

Організовує проведення олімпіад для учнів початкових класів.

Веде облік дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання в сім’ях;

аналіз, оцінку і прогноз розвитку психологічної служби, бере участь у формуванні освітньої політики району;

моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів.

Вносить пропозиції щодо забезпечення захисту особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги.

Забезпечує дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби закладів освіти.

Веде банк даних та розгортання єдиної інформаційної системи психологічної служби.

Організовує діяльність методичних формувань практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів.

Сприяє кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівників психологічної служби.

Перевіряє, аналізує, затверджує річні плани, збирає звітну документацію практичних психологів, соціальних педагогів закладів району.

Розробляє, виготовляє та тиражує інструментарій для практичних психологів, соціальних педагогів.


Оранська Ірина Володимирівна

Блог методиста:http://oranskaja.blogspot.com/
Email: gyulnara_1981@ukr.net
oranskajairina@ukr.net, oranskajairina@gmail.com
/Files/images/30_2.jpgСуліма Дмитро Олександрович, методист районного методичного кабінету комунальної установи "Петрівський районний центр з обслуговування закладів освіти" Петрівської районної державної адміністрації.
Відповідає за діяльність методичних та творчих об'єднань учителів історії, трудового навчання, фізичної культури, основ здоров"я
Працює над проблемою: "Роль критичного мислення та інтерактивних технологій у формуванні пізнавального інтересу школярів".
Сайт методиста:
E- mail: sylimadima@i.ua

Координує і здійснює контроль за виконанням основних показників розвитку освіти на територіях Луганської, Червонокостянтинівської, Богданівської, Зеленської, Петрівської, Ганнівської, Іскрівської сільських рад.

Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

Організовує контроль та надання методичної допомоги з питань:

внутрішкільного контролю і керівництва в закладах освіти закріплених територій;

допризовної підготовки в школах району.

Здійснює:

контроль та надає методичну допомогу педпрацівникам з питань викладання історії, правознавства, етики, трудового навчання, фізичної культури, основ здоров’я, Захисту Вітчизни;

моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів із історії, правознавства, етики, трудового навчання, фізичної культури, основ здоров’я, Захисту Вітчизни;

вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації, бере участь у роботі атестаційних комісій;

навчання методичного активу вчителів суспільного циклу, фізичної культури, основ здоров’я, Захисту Вітчизни.

Відповідає за діяльність методичних та творчих об’єднань учителів історії, правознавства, етики, трудового навчання, фізичної культури, основ здоров’я, Захисту Вітчизни.

Бере участь у проведенні олімпіад із базових дисциплін, конкурсів, турнірів та здійснює підготовку команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

Кiлькiсть переглядiв: 127

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.